Klaaiwurk

Vereniging voor het ruimtelijk werken in klei

Opzet van de curcussen

De doorlopende leerlijnen zorgen ervoor dat je je gedurende vier jaar of langer kunt ontwikkelen en verdiepen.
Deze leerlijnen liggen ten grondslag aan de cursusopzet, aan de inhoud van de lesstof en aan de frequentie van de aanwezigheid van de docent.

We verwachten van je dat je de inhoud van de lesstof vastlegt voor eigen gebruik. 
Zo kun je na verloop van tijd in je eigen naslagwerk de informatie terugvinden.
Door deze aanpak kan de begeleiding van de docent, in fasen, verminderen.

De Beginnerscursus bestaat uit 12 lessen en start 2x per jaar.  Bij deze cursus is er elke les een docent aanwezig.

De Gevorderdencursus bestaat uit 28 lessen. Om de week (14x) is er een docent aanwezig.

De Vergevorderdencursus bestaat uit 28 lessen. Er is 6 x een gastdocent die aansluit bij de specifieke wensen van de groep.

De Cursus raku stoken bestaat uit 3 lessen.

Kijk op de betreffende pagina's voor meer informatie.

Breadcrumbs